Политика за околната среда

 

Съвременният живот ни предоставя много удобства и предимства, но ние хем бавно, хем безмилостно унищожаваме околната среда. Този начин на живот в много случаи е ненужно разточителен. Може би ние не можем напълно да избегнем унищожаването на околната среда във всички области, но можем да направим нещо, за да намалим отпадъците.

Затова решихме, че когато е възможно, използвамерециклирани опаковъчни материали и Ви позволяваме да поръчате визитни картички от рециклиран хартиен материал. Ние търсим нови подходи и разработваме начини, които ще помогнат за по-нататъшното опазване на околната среда.